• Handlingar skickas senare

 • Utskottet för ekonomi har under 2017 valt att fokusera sitt arbete på tre områden; Region Jämtland Härjedalens ekonomi, Fastighetsutvecklingsplan och Frågor om upphandling. I utskottets fördjupningsarbete med ekonomin har utskottet bjudit in till en gemensam dag om budgetförutsättningar den 16 mars 2017. Den gemensamma budgetdagen är starten för arbetet med Region Jämtland Härjedalens finansplan för perioden 2018-2020. Finansplanen ska behandlas på mötet med utskottet för ekonomi den 28 april 2017 inför beslut i regionstyrelsen den 31 maj och i regionfullmäktige den 20-21 juni.

   

  Under budgetdagen genomförs redovisningar om följande områden:

  • Planeringsförutsättningar 2018-2010

  -     Nuläge

  -     Omvärldsspaning

  -     Samhällsekonomisk utveckling och prognoser

   

  • Finansiering

  -     Likviditet, placeringar, upplåning, utjämningssystemet

  -     Pensionskostnader

  -     Läkemedelskostnader

   

  • Ingångsvärden för Vårdvalsnämndens verksamhet, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Regionala utvecklingsförvaltningen, Regionstaben samt Inprioriteringar och ofinansierade behov.

  -     Aktuellt läge 2017, konsekvenser

  -     Förutsättningar inför 2018

   

  • Vårdvalsnämnden och Regionala utvecklingsnämndens inspel och synpunkter

   

  • Summering och upplägg för gruppdiskussioner tillsammans med områdeschefer mfl.

   

  Regionstyrelsen med ersättare, Fullmäktiges presidium, Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott, Vårdvalsnämndens presidium, Politiska sekreterare, Tf Regiondirektör och Förvaltningschefer har bjudits in att delta.

  Dagen avslutas med en uppsummering av utskottet för ekonomi med inspel om fortsatt beredning av finansplanen.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.