Möte 2017-11-13

Utskottet för ekonomi
08:30 - 12:00 Hörsalen