Möte 2017-11-13

Utskottet för ekonomi
08:30 - 16:00 Stora konferensrummet (fm) Styrelserummet (em)