Möte 2018-09-17

Utskottet för ekonomi
09:45 - 16:00 Styrelserummet