•   1

  Program

 •   2

  Val av justerare och tid för justering

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 •   4

  Rapport om Kollektivtrafikens verksamhet, kostnader och prognoser

 •   5

  Aktuella upphandlingar

 •   6

  Krav i livsmedelsupphandling

 •   7

  Rapport från investeringsråd

 • Informations- och diskussionsärende

 •   9

  Återkoppling från ekonomisk krisledning

 • Redovisning från ekonomidirektör och förvaltningschefer

 •   11

  Övergripande planeringsförutsättningar 2019

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.