Möte 2018-10-12

Utskottet för ekonomi
08:30 - 12:00 Styrelserummet