Möte 2018-11-12

Utskottet för ekonomi
09:50 - 12:00 Styrelserummet