Möte 2016-11-28

Utskottet för hälso- och sjukvård
09:00 - 12:00 Regionens hus, hus 3 plan 3 Stora konferensrummet
 •   1
 •   2

  09:00-09:30

  Information om aktuell flyktingsituation Anna Frisk (RS/230/2016)

   

  09:30-09:45 

  Fika

   

  09:45 -11:00

  Uppföljning om utveckling av familjecentraler Anna Granevärn

   

  11:00-11:50 

  Diskussion om inspel till regionplan och inriktning för utskottets årsplanering 2017 Ingela Jönsson                   

   

  11:50-12:00

  Förslag till beslut att stryka sammanträdet 14/12

 •   3