•   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Aktuell flyktingsituation

 •   4

  Fika

 •   5

  Samverkan kommuner - återkoppling från Barnarenan

 •   6

  Information studiebesök tröndelag

 •   7

  Uppföljning suicidpreventivt arbete

 •   8

  Samordning vid brott mot barn

 •   9

  Inspel till Regionplan 2018-2020

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.