Möte 2017-06-08

Utskottet för hälso- och sjukvård
13:00 - 15:45 Lilla konferensrummet hus 3, plan 3