•   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  Information om inkomna motioner

 •   4

  Kunskapsstyrning/kunskapsstöd primärvården

 •   5

  Kaffe

 •   6

  Läget i vården, sommaren 2017

 •   7

  Utveckling primärvården

 •   8

  Aktuell flyktingsituation

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.