Möte 2017-09-04

Utskottet för hälso- och sjukvård
13:00 - 16:00 Dr Prag, Regionens hus