Möte 2018-01-15

Utskottet för hälso- och sjukvård
13:00 - 13:40 Stora konferensrummet, hus 3