• Samling vid Göviken 13:00

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 •   4

  Införande av gemensamt IT-stöd för LOSUS

 •   5

  Aktuellt flyktingsituation

 •   6

  Standardiserade vårdförlopp

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.