Möte 2018-02-02

Utskottet för infrastruktur
09:00 - 12:30 Sjukhuset ingång 6, sjukhusgården, grupprum 1