• Bolaget Länstrafiken i Jämtlands län AB är helägt av Region Jämtland Härjedalen. För 2017 uppgick resultatet för Länstrafiken i Jämtlands län AB till – 10,2 mkr. Underskottet beror till största delen på avdelningen Bussgods. Underskott - 2,1 mkr i verksamheten och avvecklingskostnad - 5,6 mkr, resten hänförs till felaktig fördelning av biljettintäkter från Norrlandsresan och kraftigare indexutveckling för trafikavtalen än vad som budgeterats. Bolagets aktiekapital uppgår till 8 mkr.

    Under 2017 fick bolaget en kapitaltäckningsgaranti om 8 mkr. Det kvarvarande underskottet uppgår till 2,2 mkr. Aktiekapitalet måste återställas. Bolaget har gjort en kontrollbalansräkning. Kontrollstämma hölls i februari och en ny måste hållas senast 26 augusti och då ska kapitalet vara återställt. Bolaget kan inte inom innevarande budget återställa underskottet. Avvecklingen av Bussgods pågår och den uppdaterade kostnadskalkylen är 5,1 mkr.

    Mot den bakgrund begär Länstrafiken i Jämtlands län AB ett kapitaltillskott på 1,7 mkr, så att aktiekapitalet återställs inför kontrollstämman i augusti.

    Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.