Möte 2018-05-23

Utskottet för infrastruktur
07:23 - 20:36 Storlien 23/5 och Trondheim 24/5
 •   1

   

  23 maj

  07:23   Avfärd Östersund C

  09:20   Ankomst Storlien. Fika och information. Lokal Lyorna Högfjällshotellet

  10:00   Järnvägsbygget Stora Helvetet. Guidad visning av Trafikverket.

  12:00   Lunch Storlien

  13:00   Utskottssammanträde

  17:00   Middag

  18:30   Tåg till Trondheim

  20:20   Ankomst Trondheim. Incheckning hotell och middag

   

  24 maj

  09:00-09:45

  Velkommen Trøndelags nye samferdselsstrategi –

  Per Olav Hopsø: Leder Hovedutvalg Transport

  (Gunn Iversen Stokke leder hovedutvalg veg?)

  09:45-10:30

  Ny samferdselsstrategi i Trøndelag

  Mobilitet - Ett tilgjengelig Trøndelag

   

  Konrad Pütz: Leder seksjon mobilitet

  10:30-10:50

  Pause

   

  10:50-11:30

  Miljøpakken

  -          Organisering

  -          Bakgrunn

   

  Miljøpakken: Inger Mari Eggen

  11:30-12:30

  Lunsj

   

  12:30-13:30

  Ny byvekstavtale For Trondheimsregionen

   

  Metrobuss-systemet i Trondheim

  Erlend Solem: fylkesdirektør Samferdsel

  13:00- 13:30

  Elektrifisering Trønder- og Meråkerbanen

  Jernbanedirektoratet:

  Anne Skolmli

  13:30-16:00

  Besøke Sintef Transport

  -          Orientering om relevante mobilitetsprosjekter

  Beate Kvamstad – Sintef

   

   

   

  16:30

  Slutt

   

   

  16:46   Avfärd Trondheims C

  20:36   Ankomst Östersunds C

 •   2
 •   3
 •   4
 •   5

  Bolaget Länstrafiken i Jämtlands län AB är helägt av Region Jämtland Härjedalen. För 2017 uppgick resultatet för Länstrafiken i Jämtlands län AB till – 10,2 mkr. Underskottet beror till största delen på avdelningen Bussgods. Underskott - 2,1 mkr i verksamheten och avvecklingskostnad - 5,6 mkr, resten hänförs till felaktig fördelning av biljettintäkter från Norrlandsresan och kraftigare indexutveckling för trafikavtalen än vad som budgeterats. Bolagets aktiekapital uppgår till 8 mkr.

  Under 2017 fick bolaget en kapitaltäckningsgaranti om 8 mkr. Det kvarvarande underskottet uppgår till 2,2 mkr. Aktiekapitalet måste återställas. Bolaget har gjort en kontrollbalansräkning. Kontrollstämma hölls i februari och en ny måste hållas senast 26 augusti och då ska kapitalet vara återställt. Bolaget kan inte inom innevarande budget återställa underskottet. Avvecklingen av Bussgods pågår och den uppdaterade kostnadskalkylen är 5,1 mkr.

  Mot den bakgrund begär Länstrafiken i Jämtlands län AB ett kapitaltillskott på 1,7 mkr, så att aktiekapitalet återställs inför kontrollstämman i augusti.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   6

  Region Jämtland Härjedalen har beretts tillfälle att yttra sig över Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrift (TSFS 2014:52) om användning av bilbälten och särskilda skyddsanordningar för barn. Yttrandet ska lämnas senast 23 maj.

  Förslaget innebär att krav införs på att information ska ges om busspassagerares skyldighet att använda bilbälte där sådana finns. Informationen ska ges av förare, annan ombordpersonal, ledsagare eller annan ledare för grupp. Transportstyrelsen inför även allmänna råd om vikten av att ha dialog innan färden om vem som är ansvarig för att utföra informationen i de fall det finns fler än föraren som kan ha den skyldigheten. Samtidigt införs ett allmänt råd för att underlätta tolkningen av för vilka busstransporter som berörs att ett utökat informationskrav.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten