Möte 2018-10-26

Utskottet för infrastruktur
09:00 - 12:30 Östersunds sjukhus, ingång 6 grupprum 1