Möte 2018-11-30

Utskottet för infrastruktur
10:15 - 12:30 Östersunds sjukhus, ingång 6 grupprum 1