Möte 2016-09-29

Utskottet för personal
13:00 - 17:00 Lilla konferensrummet - plan 3, Regionens hus