Möte 2017-01-17

Utskottet för personal
13:00 - 17:00 Lilla konferensrummet, hus 3 plan 3