•   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  Riktlinje för medarbetare gällande hantering av krav på vård av viss behandlare

 •   4

  Arbetsmiljöutbildning för förtroendevalda

 •   5

  Regler för distansarbete

 •   6

  Fika

 •   7

  Extra lönesastning samt lönestatistik

 •   8

  Sjukfrånvaro

 •   9

  Uppdrag från regionstyrelsen - chefers förutsättningar

 •   10

  Uppdrag att analysera ökade skillnader i sjuktal mellan män och kvinnor

 •   11

  Bemanningsprojektet

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.