•   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  Arbetstidsmodell

 •   4

  Avtalsläget

 •   5

  Lönesatsning

 •   6

  Sommar 2017

 •   7

  Omställningsfonden

 •   8

  Extratjänster

 • Enligt reglemente för Regionstyrelsen ska styrelsen ha tre utskott, utskottet för ekonomi, utskottet för personal och utskottet för hälso- och sjukvård. Enligt reglementet sammanträder utskotten på tid som utskottet bestämmer. Utskottet för personal ska varje kalenderår upprätta en plan över sina sammanträden. Ett förslag till sammanträdesplan för 2018 har upprättats.

 •   10

  Summering sammanträdesdagar

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.