Möte 2017-06-02

Utskottet för personal
10:10 - 12:15 Grupprum 1, Östersunds sjukhus