•   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  Rapport arbetsvärdering och löneanalys

 •   4

  Chefsutvecklingsprogrammet

 •   5

  Chefers förutsättningar

 •   6

  Kaffe

 •   7

  Uppföljning extratjänster

 •   8

  Kompetensanalys - handlingsplan

 •   9

  Rapport från bemanningsföretag

 •   10

  Rapport från personalfunktionen och bemanningsläge

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.