•   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Personalpolitisk policy

 •   4

  Uppföljning extratjänster

 •   5

  Motion från Elin Lemon m.fl. (C), Visa vår personal på en tydlig väg för att stoppa sexuella kränkningar

 •   6

  Kaffe

 •   7

  Sjukfrånvaro

 •   8

  Nationell statistik (satsningar)

 •   9

  Sommarplanering 2018

 •   10

  Hälsofrämjande ledarskap

 •   11

  Uppföljning av utskottets arbete 2017

 •   12

  Årsplanering utskottet för personal 2018

 •   13

  Chefsutvecklingsprogrammet

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.